#LXC# LaunchVPS推费城VPS,月付2.95美元

LaunchVPS是一家来自美国的VPS服务商,成立于2014年,最近推出了基于LXC和KVM的几款套餐,价格还可以,数据中心位于美国东部的费城(较少见)。其中,1G内存,15G硬盘,1T流量,基于LXC的VPS,月付2.95美元。另外,也有kvm的套餐可选,值得一提的是,这家似乎KVM有Windows的iso,而且支持支付宝付款。

LaunchVPS – 2.95美元 1G 15G 1T LXC 费城

  • 1核CPU
  • 1GB内存
  • 15GB硬盘
  • 1TB流量 @ 500Mbps
  • LXC

购买链接

费城 – 76.8.63.151 – 2604:bf00:0:210::2e – http://76.8.63.151/100-mb-test-file

1 GB LXC LEB Special
1 GB DDR4 RAM
1 x CPU
15 GB HDD space
1 TB transfer
500 Mbps Uplink
1 x IPv4 (IPv6 can be enabled at checkout.)
LXC/Proxmox
$2.95 /month
$31.86 /year (Save 10%!)

https://cp.launchvps.com/cart.php?a=add&pid=44

2 GB KVM LEB Special
2 GB DDR4 RAM
1 x CPU
20 GB HDD space
2 TB transfer
500 Mbps Uplink
1 x IPv4 (IPv6 can be enabled at checkout.)
LXC/Proxmox
$4.95 /month
$53.46 /year (Save 10%!)

https://cp.launchvps.com/cart.php?a=add&pid=46

3 GB LXC LEB Special
3 GB DDR4 RAM
2 x CPU
30 GB HDD space
2 TB transfer
500 Mbps Uplink
1 x IPv4 (IPv6 can be enabled at checkout.)
LXC/Proxmox
$5.95 /month
$64.26 /year (Save 10%!)

https://cp.launchvps.com/cart.php?a=add&pid=45

4 GB KVM LEB Special
4 GB DDR4 RAM
2 x CPU
40 GB HDD space
3 TB transfer
500 Mbps Uplink
1 x IPv4 (IPv6 can be enabled at checkout.)
LXC/Proxmox
$9.95 /month
$107.46 /year (Save 10%!)

https://cp.launchvps.com/cart.php?a=add&pid=47

猜你 喜欢

关于作者: 微魔

小微魔,大智慧!

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注